Λίγα λόγια για εμάς...

Όταν  ιδρύσαμε τη Smart Media, δεν φανταζόμασταν ποτέ πόσο γερές βάσεις συνεργασίας, θα χτίζαμε με όλους εκείνους που μας εμπιστεύτηκαν την επικοινωνία και την προβολή τους.

Ο στρατηγικός στόχος που θέσαμε τότε παραμένει ο ίδιος: να χρησιμοποιούμε για λογαριασμό σας τα εργαλεία της διαφήμισης με γνώμονα την απόδοση της διαφημιστικής σας δαπάνης, μικρότερη ή μεγαλύτερη.Η διαφημιστικη δαπάνη δεν πρέπει να αντιμετωπιζεται ως ένα ακόμη περιττό κόστος... αλλά ως επένδυση!

Γι' αυτό επιλέξαμε να δουλεύουμε και να παρέχουμε ένα πακέτο από «έξυπνα μέσα» που διευρύνονται συνεχώς για την αποτελεσματικότερη προβολή των συνεργατών μας. Τα «μέσα» που χρησιμοποιούμε έχουν το εξής χαρακτηριστικό: ξεκινούν απο διαφορετικές αφετηρίες αλλά τελικά αλληλοσυμπληρώνονται ωστε από κοινού να καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Έτσι σε εμάς συνυπάρχουν ενέργειες διανομής φυλλαδίων και δειγμάτων, προωθητικές ενέργειες, υπαίθρια σταθερά και κινητά μέσα διαφήμισης, έξυπνες εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστών τμημάτων της εταιρείας μας και δουλέυονται με την ίδια φροντίδα για το καλύτερο αποτέλεσμα. Παράλληλα αξιοποιούνται τόσο στην εμπορική διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών όσο και την πολιτική διαφήμιση και επικοινωνία.

Όλοι όσοι μας εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε σίγουροι ότι θα μας πρότειναν ανεπιφύλακτα.

Γιατί πολύ απλά...

δύσκολα θα βρείτε άλλη εταιρεία με τα πλεονεκτήματα μιας μεγάλης & τις αρετές μιας μικρής!