Διανομή φυλλαδίων » Εφημερίδες - Περιοδικά

Μέχρι σήμερα αρκετές είναι οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις που μας έχουν εμπιστευθεί το πολύ κρίσιμο κομμάτι της διανομής τους. Οι ιδιαιτερότητες της διανομής αυτών των εντύπων αντιμετωπίζονται με τα κατάλληλα μέσα από την εταιρεία μας με μεγάλη επιτυχια  με group διανομέων αυξημένης δυναμικότητας και επόπτες ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής των εντύπων απευθείας από το τυπογραφείο με δικά μας μέσα.