Διανομή φυλλαδίων » Promotion

Η επιτυχία της οργάνωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών και πωλήσεων συνίσταται στην επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και στο σχεδιασμό της παραμικρής λεπτομέρειας με στόχο μια εντυπωσιακή ενέργεια προώθησης.

Από συγκεκριμένη «τράπεζα» προσωπικού επιλέγουμε για κάθε περίπτωση τις προωθήτριες και τους προωθητές που ταιριάζουν στη φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένα για όλες τις περιπτώσεις τα στοιχεία όπως ευγένεια, δυναμισμός, ευστροφία, εμφάνιση, άνεση επικοινωνίας. Στις προωθητικές ενέργειες προσεγγίζουμε τον καταναλωτή προσφέροντας το ίδιο το προϊόν για δοκιμαστική χρήση ή κάποιο εταιρικό διαφημιστικό δώρο, εκπτωτικά κουπόνια αγοράς, έντυπα με το προϊόν.