Διανομή φυλλαδίων » Γιατί μαζί μας;

Γνωρίζουμε ότι οι ενέργειες διανομής διαφημιστικών εντύπων δεν είναι μια τυπική διαδικασία για την οποία θα ξοδέψετε χωρίς αποτέλεσμα αρκετά χρήματα αλλά ΕΠΕΝΔΥΣΗ! Όπως κάθε επένδυση χρειάζεται και σωστούς συνεργάτες...

Χαράσσουμε το πρόγραμμα, τη μέθοδο και κάθε λεπτομέρεια της διανομής σε άμεση συμφωνία μαζί σας λαμβάνοντας υπ' όψιν τους στόχους που έχετε θέσει.

Χρησιμοποιούμε στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε απο την Ε.Σ.Υ.Ε (αρ. Νοικοκυριών-πληθυσμού/ περιοχή κ.α.)

Γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος του προσωπικού που εργάζεται σε μια καμπάνια διανομής φυλλαδίων είναι βασικό κλειδί της επιτυχίας της. Για το σκοπό αυτό κάθε ομάδα διανομής αποτελείται το πολύ απο 4-6 άτομα επικεφαλής των οποίων είναι ο επόπτης διανομής που έχει την ευθύνη για:

τον καταμερισμό της εργασίας με βάση τους επιλεγμένους τομείς.

τον έγκαιρο ανεφοδιασμό της ομάδας με υλικό

να πραγματοποιεί καθημερινά δειγματοληπτικούς ελέγχους για την ποιότητα της διανομής συμπληρώνοντας ειδικές φόρμες ελέγχου και αξιολόγησης για κάθε διανομέα.

να βρίσκεται πάντα στο χώρο της διανομής επιλύοντας το παραμικρό που τυχόν προκύψει.

να δέχεται καθημερινά έλεγχο και αυτός με τη σειρά του από τον υπεύθυνο του τομέα διανομής της εταιρείας μας.

Φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε σε μόνιμη βάση με τους ανθρώπους που στελεχώνουν τις ομάδες διανομών, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.

Εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας και τους ενημερώνουμε συνεχώς για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε διανομής. Ο υπεύθυνος του τομέα φροντίζει για την έκδοση σημειώματος με τις απαιτήσεις της κάθε καμπάνιας και συγκεκριμένες οδηγίες προς τους διανομείς.

Δίνουμε συνεχή αναφορά εξέλιξης της διανομής. Στο τέλος της εργασίας παραδίδουμε «φάκελο διανομής» με χάρτες και πληροφορίες για την καμπάνια σας.

Παραλαμβάνουμε τα φυλλάδια ή το διαφημιστικό υλικό απο την επιχειρησή σας, αποθηκεύοντας τα στο χώρο μας.

Παρέχουμε οικονομικές λύσεις χωρίς να υποβαθμίζουμε την αξία και την ποιότητα της εργασίας μας.

Δίνουμε τη δυνατότητα πληρωμής με τους πιο ευνοϊκούς όρους.

Απευθυνόμαστε στο σωστό κοινό, στο σωστό περιβάλλον, την σωστή στιγμή και με αποδεκτό κόστος