Διανομή φυλλαδίων

Οι διαφημιστικές καμπάνιες που χρησιμοποιούν ως εργαλείο τη διανομή εντύπων και διαφημιστικού υλικού έχουν κατακτήσει την τελευταία δεκαετία στην χώρα μας σημαντικό κομμάτι της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης.

Το βασικό πλεονέκτημα που παρουσιάζουν είναι η προσωπική και άμεση επικοινωνία με συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό και η στοχευμένη παράδοση του μηνύματός σας. Αυτό επιτυγχάνεται μάλιστα με το σχετικώς χαμηλό κόστος (κόστος ανά αριθμό καταναλωτών που παραλαμβάνουν το διαφημιστικό σας μήνυμα) των ενεργειών διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων.

Οι εντυποδιανομές και οι προωθητικές ενέργειες ανήκουν στον χώρο του Field Marketing. Κινούνται δηλαδή σε συγκεκριμένα όρια, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και δημογραφικά αφού σας δίνουν τη δυνατότητα να απευθυνθείτε όποτε χρειάζεται σε συγκεκριμένες ηλικίες, φύλο, κοινωνικό status.

Έτσι π.χ. με την υπηρεσία mailbox ή door-to-door που παρέχουμε στην Smart Media, ένα εστιατόριο- delivery μπορεί να προσεγγίσει με απόλυτη ακρίβεια τις περιοχές που απευθύνεται, ένα κέντρο αισθητικής μπορεί να απευθυνθεί μόνο σε γυναίκες μέσω της υπηρεσίας person-to-person (χέρι-με-χέρι),μια υπηρεσία φροντίδας ΙΧ απευθείας στους οδηγούς αυτοκινήτων.

Αρκεί λοιπόν να μας γνωρίσετε και να συνεργαστείτε μαζί μας.

Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες αρκεί να συνεργαστείτε με μια εταιρεία που να κατανοεί τις ανάγκες και τους στόχους σας, να γνωρίζει την δύναμη του μέσου που σας παρέχει και τον τρόπο που το χρησιμοποίει, να έχει την εμπειρία, την υποδομή και την οργάνωση για να υλοποιήσει την καμπάνια σας.

Απόλυτος στόχος η διαφημιστική σας δαπάνη να γίνει αποδοτική επένδυση.