Διανομή φυλλαδίων » Mailbox (Γραμματοκιβώτια)

Πρόκειται για τη βασική μέθοδο διανομής διαφημιστικών εντύπων χωρίς όνομα και διεύθυνση παραλήπτη. Η μέθοδος στην οποία αξιοποιούμε τα γραμματοκιβώτια και εξασφαλίζουμε χαμηλότερο κόστος.

Όπου υπάρχουν λειτουργικά γραμματοκιβώτια, θα υπάρχουν και φυλλάδιά σας.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει και κοινόχρηστο αυτό χρησιμοποιείται μόνο αν το μέγεθος του εντύπου δεν επιτρέπει να το αφήσουμε στα ξεχωριστά. Όπου δεν υπάρχουν γραμματοκιβώτια, οι διανομείς μας αφήνουν προσεκτικά και τακτοποιημένα έως και 4 έντυπα (από 10 διαμερίσματα και πάνω) στην εσωτερική είσοδο του κτιρίου.

Η μέθοδος αυτή προτείνεται ιδιαίτερα σε περιοχές αραιής και μεσαίας κατοίκησης.