ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

82494
1371502

Νοικοκυρια

6
47

Δημοι

187456
536584

Κτιρια

0
1

Στοχος