ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

20027
1371502

Νοικοκυρια

35
47

Δημοι

87674
536584

Κτιρια

1
1

Στοχος