ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

566014
1371502

Νοικοκυρια

28
47

Δημοι

324050
536584

Κτιρια

0
1

Στοχος