ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

694754
1371502

Νοικοκυρια

46
47

Δημοι

141882
536584

Κτιρια

0
1

Στοχος