ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1172590
1371502

Νοικοκυρια

27
47

Δημοι

242895
536584

Κτιρια

0
1

Στοχος