ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

561352
1371502

Νοικοκυρια

12
47

Δημοι

186871
536584

Κτιρια

1
1

Στοχος