ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1365429
1371502

Νοικοκυρια

40
47

Δημοι

53649
536584

Κτιρια

0
1

Στοχος