ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

875733
1371502

Νοικοκυρια

18
47

Δημοι

473916
536584

Κτιρια

1
1

Στοχος