Πώς το digital marketing μπορεί να βοηθήσει και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα;

Case study το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Το digital marketing, σε οποιοδήποτε περιβάλλον με μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαφημιστική καμπάνια, επιτρέπει τη στοχευμένη προβολή σε ένα σαφώς ορισμένο κοινό (ηλικία, συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, σε ένα ή περισσότερα κανάλια (Google, Meta, LinkedIn,Tik Tok κ.ο.κ.). Επιπλέον τα όποια αποτελέσματα είναι απολύτως μετρήσιμα, διευκολύνοντάς

Read More...